با تکمیل فرم مقابل ، جهت ثبت تعمیر وسایل پزشکی خود اقدام فرمایید.

خاطر نشان میسازدهزینه ایاب ذهاب جهت دریافت وسیله از درب منزل رایگان میباشد

ثبت تعمیرات

  • :